Rekolekcijas.lv

Tiem, kuri vēlas atgūt prieku, spēku un mīlestību kalpošanai

Uzziņas un pieteikšanās:

t. 26 549 433
e. vl.sajickeloker@ebrizam

Centra vadītājs:

māc. Kārlis Irbe
t. 29 630 953
e. moc.liamg@ebri.silrak

Rekolekciju metode balstās Ignācija no Lojolas dotajos rekolekciju vadīšanas principos. Ignācijs ir izstrādājis rekolekcijas modeli, kuru viņš ir nosaucis par “Garīgajiem vingrinājumiem”. “Garīgie vingrinājumi” ir rekolekciju veids, kuru laikā dalībnieks lasot Svētos Rakstus, lūdzoties, katru dienu piedaloties dievkalpojumā un reizi dienā tiekoties ar savu vadītāju tiek vests cauri dažādām Svēto Rakstu tēmām, evaņģēlija notikumiem, lai spētu labāk aptvert, piedzīvot Dieva doto atklāsmi Svētajos Rakstos, attiecināt to uz sevi, savu dzīvi, attiecībām ar Dievu un līdzcilvēkiem. Tādējādi labāk sagatavojoties savai ikdienas garīgajai cīņa. Ne velti Ignācijs šo modeli nosaucis par Garīgajiem Vingrinājumiem, lai norādītu, ka rekolekcijās vingrinās tai dzīvei, kuru mēs katrs dzīvojam ārpus rekolekcijām.

Ignācija “Garīgo vingrinājumu” rekolekciju pilnīgai apgūšanai ir nepieciešamas aptuveni 35 dienas, no kurienes arī populāri pazīstamais rekolekciju nosaukums “30 dienu rekolekcijas”. Ņemot vērā, ka daudziem ir grūti vienlaikus izbrīvēt tik garu laika periodu, tiek piedāvāta iespēja apgūt “Garīgo vingrinājumu” rekolekcijas pa daļām. Savukārt tiem, kuriem “Garīgie vingrinājumi” šobrīd nav aktuāli, bet ir ir nepieciešama atjaunošanās vai arī tiem, kuri vēlas iepazīties ar Ignācija no Lojolas piedāvāto rekolekciju metodi mēs piedāvājam īsākus - garās nedēļas nogales, 7 dienu un 10 dienu garas rekolekcijas.

2021. gadā mēs piedāvājam sekojošas rekolekcijas:

  • no 11. līdz 14. martam Individuāli vadīta garās nedēļas nogales rekolekcijas
  • no 6. līdz 17. jūnijam Individuāli vadītas 10 dienu rekolekcijas
  • no 6. līdz 13. jūnijam Individuāli vadītas 7 dienu rekolekcijas
  • no 10. līdz 13. jūnijam Individuāli vadīta garās nedēļas nogales rekolekcijas
  • no 15. oktobra līdz 29. oktobrim Viena daļa no Garīgajiem Vingrinājumiem
  • no 18. līdz 29. oktobrim Individuāli vadītas 10 dienu rekolekcijas
  • no 2. līdz 5. decembrim Individuāli vadīta garās nedēļas nogales rekolekcijas

Rekolekcijām un semināriem pieteikties Mazirbes rekolekciju centrā,
rakstot e-pastu uz vl.sajickeloker@ebrizam vai zvanot pa tālruni 29 630 953,
lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots tādēļ lūgums pieteikties savlaicīgi.